SESIZEAZĂ UN CAZ DE FRAUDĂ CU FONDURI EUROPENE

  Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF este operator de date cu caracter personal nr. 21558.1
  Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca sesizarea/solicitarea să fie analizată de către DLAF.
  Datele pot fi divulgate destinatarilor sau terților numai în conformitate cu dreptul U.E. sau cu dreptul intern. Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și de dreptul de a depune plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  Doar după primirea acordului va fi posibila completarea efectivă a formularului.
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
  DANU
  I. OBIECTUL SESIZĂRII
  Fonduri europene:
  II. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI Subsemnatul (numele şi prenumele):
  Cetatenia:
  Adresa: (județ, localitate, sector, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul)
  Telefon:
  Fax:
  Emailul tău:
  III. DATE PRIVIND FONDURILE EUROPENE CARE FAC OBIECTUL SESIZARII
  Domeniu:
  Titlu proiect:
  Cod de identificare proiect:
  Beneficiar:
  Descriere fapte pe scurt:
  Atașează documente relevante: (max 2mb)

  Sari la conținut